Scroll Top

Privacy Policy

Dit is de privacy- en cookie policy van Doorgelicht.be, onderdeel van Smart Young Media BV (gevestigd de Beersel). Smart Young Media is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld.

Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen. Smart Young Media kan deze privacy verklaring eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Advertentiebeleid

Om ervoor te zorgen dat we content kunnen blijven maken en onze lezers te helpen aanvaarden we advertenties op onze website. Maar omdat we het belangrijk vinden om transparant te zijn hanteren we een duidelijke scheiding tussen reclame en redactionele inhoud. Ook vinden we het belangrijk dat de leeservaring van onze bezoekers niet verstoord wordt. Daarom zijn we zeer selectief in het aantal advertenties op onze pagina’s evenals hun locatie.

Alle advertenties op Doorgelicht worden duidelijk onderscheiden van redactionele inhoud door middel van randen en/of andere onderscheidende elementen zoals de vermelding van het woord ‘Advertentie’.

Alle betaalde inhoud wordt aangeduid met ‘Ontwikkeld in samenwerking met …’ of ‘Gesponsord’ dat aangeeft dat de inhoud in samenwerking met een sponsor werd ontwikkeld.

Redactionele inhoud op Doorgelicht wordt niet beïnvloed door advertenties. Een merk kan met andere woorden niet betalen om een bepaald product op een pagina te zetten.

Privacybeleid

Bij Doorgelicht nemen we online privacy serieus. We hebben respect voor onze bezoekers. Daarom helpen we u om geïnformeerde beslissingen te nemen over hoe u informatie deelt wanneer u de site bezoekt of gebruikt. Het is ook uw recht om te bepalen wat we doen met de informatie die we over u verzamelen of bewaren.

Wij kunnen persoonlijke gegevens rechtstreeks van u verzamelen als u ervoor kiest die informatie te verstrekken. U kunt ons bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens (zoals een e-mailadres), geboortedatum of andere gegevens van die aard verstrekken wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven of deelneemt aan promoties of enquêtes op de website.

Wanneer u de website bezoekt, kunnen wij bepaalde informatie verzamelen aan de hand van cookies en tags. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de identificatie van uw besturingssysteem maar ook over de browser die u gebruikt.

Cookies zijn kleine bestanden die websites gebruiken om informatie over gebruikers op te slaan op de computers van de gebruikers zelf. Meer informatie over cookies kan u terugvinden in ons cookiebeleid.

Tags zijn kleine bestanden die webpagina’s koppelen aan bepaalde webservers en hun cookies. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor het tellen van het aantal unieke bezoekers, hoeveel pagina’s een unieke gebruiker opent, het beoordelen hoeveel e-mails die wij versturen daadwerkelijk worden geopend.

Wij gebruiken op de website ook webanalysediensten van derden, zoals Google Analytics, om statistische gegevens te verzamelen.

Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. Doorgelicht.be houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de websites te verbeteren.

De persoonsgegevens die je actief aan Doorgelicht.be verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om je op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen waarbij we kunnen bijhouden of je deze opent;
 • Om fraude en misbruik te voorkomen;
 • Om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties;
 • Om te zien of verbonden pagina’s relevant zijn voor onze gebruikers.

Ontvangers

Doorgelicht.be zal jouw gegevens niet aan derden beschikbaar stellen, tenzij er sprake is van een bijzondere actie of prijsvraag in samenwerking met een derde partij. in dergelijke gevallen maken wij dit altijd op voorhand bekend zodat u de keuze heeft deel te nemen of niet. Onze werknemers en met ons samenwerkende derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

In sommige gevallen kan je via onze websites doorlinken naar websites van derden. Smart Young Media is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is Smart Young Media niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Google Analytics

Doorgelicht.be maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun eigen servers.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Als gezegd kun je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

Meer informatie vind je bij Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan je een gespecificeerd verzoek tot Smart Young Media richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan je ons contacteren via hello@doorgelicht.be.

Smart Young Media zal binnen de vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Smart Young Media de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Smart Young Media stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Smart Young Media de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Smart Young Media de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Smart Young Media niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Smart Young Media de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Cookiebeleid

In het kader van de uitvoering van onze dienstverlening maakt Doorgelicht.be gebruik van cookies. Wij plaatsen cookies met inachtneming onder andere de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Belgische wet- en regelgeving. Ook derde partijen kunnen cookies achterlaten op het moment dat je de website van Doorgelicht.be bezoekt. In deze cookieverklaring lichten wij toe wat cookies zijn en hoe wij ze gebruiken.

Wat zijn cookies

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheel te zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies

Met behulp van cookies worden jouw voorkeuren en de door jouw gedeelde informatie onthouden. Dit is onder meer om het gebruikersgemak van de website te vergroten. Zo hoef je niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, onthouden we welke producten je in je winkelwagen hebt liggen en zie je alleen voor jouw relevante advertenties.

Verder houden we bepaalde gegevens bij voor statistische doeleinden. Zo weten we onder meer hoe je op onze site bent beland (direct of via een andere website), naar welke producten het meest wordt gezocht en op welke producten het meest wordt geklikt.

Ook worden cookies gebruikt om op het moment dat je andere internetsites bezoekt advertenties aan je te laten zien. Deze kunnen afkomstig zijn Doorgelicht.be of van derden. Hiervoor onthouden cookies bijvoorbeeld naar welke producten je gezocht hebt op onze site. Webbeacons meten bezoek en gebruik van de webpagina waarop ze zijn geplaatst.

JavaScripts maken dat Doorgelicht.be kan vaststellen waar jij je bevindt op de website en welke acties je uitvoert. Op deze manier krijgen wij beter inzicht in het gebruik van onze site, jouw gedrag als bezoeker en kunnen wij onze website optimaliseren.

Verschillende soorten cookies

Er zijn verschillende categorieën cookies die door Doorgelicht.be gebruikt worden. Ook de wet maakt hier onderscheid in. Hierna volgt een korte toelichting.

Analytische cookies

Deze cookies maken het mogelijk dat geheel geanonimiseerd het gebruikersgedrag van bezoekers van de website wordt bijgehouden. Op basis daarvan worden analyses gemaakt die uiteindelijk ertoe bijdragen dat de website aansluit op de wensen van de gebruikers. De impact van deze cookies op de privacy van de gebruiker is dermate gering dat daarvoor geen toestemming is vereist. Overigens worden deze cookies ook door derden geplaatst en verwerkt ten behoeve van Doorgelicht.be.

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de website werkt zoals het hoort en bepaalde gegevens of voorkeursinstellingen niet bij elk bezoek opnieuw hoeven worden ingevoerd. Ook voor deze cookies geldt dat ze geringe inbreuk maken op de privacy van gebruikers zodat hiervoor geen voorafgaande toestemming is vereist.

Tracking cookies

Met tracking cookies wordt het surfgedrag van gebruikers van de website gevolgd. Met de gegevens worden onder meer analyses gemaakt voor verbetering en optimalisatie van de website. Ook wordt de daarmee door Doorgelicht.be en derden verzamelde informatie gebruikt voor plaatsing van advertenties. Om advertenties te kunnen tonen die voor gebruikers van de website relevant zijn plaatsen Doorgelicht.be en derde partijen cookies die informatie verzamelen op basis van voorafgaande bezoeken van de gebruiker op verschillende websites. Voor de plaatsing van deze cookies is de toestemming van de gebruiker vereist.

Social Media cookies

Van verschillende social media websites zijn buttons te gebruiken op onze website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies van deze social media websites. Voor gebruik van deze cookies en de daarmee verkregen informatie door de social media websites verwijst Doorgelicht.be naar de cookiestatements van deze partijen. Voor de plaatsing van deze cookies is de toestemming van de gebruiker vereist.

Affiliate cookies

Deze cookies verschaffen informatie over de effectiviteit van een getoonde advertentie; de cookie houdt bij of een conversie is gedaan naar aanleiding van een getoonde advertentie. Op grond van deze informatie kan de adverteerder van de desbetreffende advertentie beloond worden De impact van deze cookies op de privacy van de gebruiker is dermate gering dat daarvoor geen toestemming is vereist.

Cookies instellen

Als u niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u de cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies of het inschakelen van ‘do not track’ ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses en worden vaker herhaald.

Hoe u uw instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via http://www.youronlinechoices.eu/.

Cookie Policy wijzigingen

Om ontwikkelingen in wet- en regelgeving of in de diensten van Doorgelicht.be te kunnen verwerken, behoudt Doorgelicht.be zich het recht voor om de inhoud van deze Cookieverklaring aan te passen. In dat geval zal je hierover door Doorgelicht.be worden geïnformeerd. Doorgelicht.be adviseert je daarom regelmatig deze Cookieverklaring te raadplegen.

Mediavine

MEDIAVINE PROGRAMMATISCH ADVERTEREN (VER 1.1)

De Website werkt samen met Mediavine om op interesses gebaseerde advertenties van derden te beheren die op de Website verschijnen. Mediavine serveert inhoud en advertenties wanneer u de Website bezoekt, waarbij gebruik kan worden gemaakt van eerste cookies en cookies van derden. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de webserver naar uw computer of mobiele apparaat (in dit beleid een “apparaat” genoemd) wordt gestuurd, zodat een website bepaalde informatie over uw surfactiviteit op de Website kan onthouden.

Cookies van de eerste partij worden aangemaakt door de website die u bezoekt. Een derde partij cookie wordt vaak gebruikt in gedragsadvertenties en analyses en wordt aangemaakt door een ander domein dan de website die u bezoekt. Cookies, tags, pixels, beacons en andere gelijkaardige technologieën (gezamenlijk “Tags”) van derden kunnen op de Website worden geplaatst om de interactie met reclamecontent te controleren en om reclame te richten en te optimaliseren. Elke internetbrowser heeft een functionaliteit waarmee u zowel eerste- als third-party cookies kunt blokkeren en de cache van uw browser kunt leegmaken. De “help”-functie in de menubalk van de meeste browsers vertelt u hoe u kunt stoppen met het accepteren van nieuwe cookies, hoe u meldingen van nieuwe cookies kunt ontvangen, hoe u bestaande cookies kunt uitschakelen en hoe u de cache van uw browser kunt wissen. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt uitschakelen, kunt u de informatie raadplegen op All About Cookies.

Zonder cookies is het mogelijk dat u niet ten volle kunt profiteren van de inhoud en functies van de Website. Wij wijzen u erop dat het weigeren van cookies niet betekent dat u geen advertenties meer te zien krijgt wanneer u onze Site bezoekt. In het geval u zich afmeldt, zult u nog steeds niet-gepersonaliseerde advertenties op de Website zien.

De Website verzamelt de volgende gegevens met behulp van een cookie bij het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties:

 • IP-adres
 • Type besturingssysteem
 • Versie besturingssysteem
 • Type apparaat
 • Taal van de website
 • Type webbrowser
 • E-mail (in gehashte vorm)

Mediavine Partners (hieronder vermelde bedrijven waarmee Mediavine gegevens deelt) kunnen deze gegevens ook gebruiken om te koppelen aan andere eindgebruikersgegevens die de partner onafhankelijk heeft verzameld om gerichte advertenties te leveren. Mediavine Partners kunnen ook afzonderlijk gegevens over eindgebruikers verzamelen uit andere bronnen, zoals reclame-ID’s of pixels, en die gegevens koppelen aan gegevens die zijn verzameld bij Mediavine-uitgevers om op interesses gebaseerde reclame te leveren in uw online ervaring, inclusief apparaten, browsers en apps. Deze gegevens omvatten gebruiksgegevens, cookie-informatie, apparaatinformatie, informatie over interacties tussen gebruikers en advertenties en websites, geolocatiegegevens, verkeersgegevens en informatie over de verwijzingsbron van een bezoeker naar een bepaalde website. Mediavine Partners kan ook unieke ID’s aanmaken om doelgroepsegmenten te creëren, die worden gebruikt om gerichte reclame te bieden.

Als u meer informatie wilt over deze praktijk en wilt weten welke keuzes u hebt om u al dan niet aan te melden voor deze gegevensverzameling, kunt u de afmeldingspagina van het National Advertising Initiative bezoeken. U kunt ook de website van Digital Advertising Alliance en de website van Network Advertising Initiative bezoeken voor meer informatie over op interesses gebaseerde reclame. U kunt de AppChoices-app downloaden op Digital Advertising Alliance’s AppChoices-app om u af te melden in verband met mobiele apps, of de platformbesturing op uw mobiele apparaat gebruiken om u af te melden.

Voor specifieke informatie over Mediavine Partners, de gegevens die elk van hen verzamelt en hun beleid inzake gegevensverzameling en privacy, kunt u terecht op Mediavine Partners.

Mediavine Programmatic Advertising (Ver 1.1)

The Website works with Mediavine to manage third-party interest-based advertising appearing on the Website. Mediavine serves content and advertisements when you visit the Website, which may use first and third-party cookies. A cookie is a small text file which is sent to your computer or mobile device (referred to in this policy as a “device”) by the web server so that a website can remember some information about your browsing activity on the Website.

First party cookies are created by the website that you are visiting. A third-party cookie is frequently used in behavioral advertising and analytics and is created by a domain other than the website you are visiting. Third-party cookies, tags, pixels, beacons and other similar technologies (collectively, “Tags”) may be placed on the Website to monitor interaction with advertising content and to target and optimize advertising. Each internet browser has functionality so that you can block both first and third-party cookies and clear your browser’s cache. The “help” feature of the menu bar on most browsers will tell you how to stop accepting new cookies, how to receive notification of new cookies, how to disable existing cookies and how to clear your browser’s cache. For more information about cookies and how to disable them, you can consult the information at All About Cookies.

Without cookies you may not be able to take full advantage of the Website content and features. Please note that rejecting cookies does not mean that you will no longer see ads when you visit our Site. In the event you opt-out, you will still see non-personalized advertisements on the Website.

The Website collects the following data using a cookie when serving personalized ads:

 • IP Address
 • Operating System type
 • Operating System version
 • Device Type
 • Language of the website
 • Web browser type
 • Email (in hashed form)

Mediavine Partners (companies listed below with whom Mediavine shares data) may also use this data to link to other end user information the partner has independently collected to deliver targeted advertisements. Mediavine Partners may also separately collect data about end users from other sources, such as advertising IDs or pixels, and link that data to data collected from Mediavine publishers in order to provide interest-based advertising across your online experience, including devices, browsers and apps. This data includes usage data, cookie information, device information, information about interactions between users and advertisements and websites, geolocation data, traffic data, and information about a visitor’s referral source to a particular website. Mediavine Partners may also create unique IDs to create audience segments, which are used to provide targeted advertising.

If you would like more information about this practice and to know your choices to opt-in or opt-out of this data collection, please visit National Advertising Initiative opt out page. You may also visit Digital Advertising Alliance website and Network Advertising Initiative website to learn more information about interest-based advertising. You may download the AppChoices app at Digital Advertising Alliance’s AppChoices app to opt out in connection with mobile apps, or use the platform controls on your mobile device to opt out.

For specific information about Mediavine Partners, the data each collects and their data collection and privacy policies, please visit Mediavine Partners.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.