Scroll Top
Beste boeken voor ondernemers

Beste boeken voor ondernemers

Ben je een beginnende of een ervaren ondernemer? Ben je op zoek naar een nieuwe strategie, mogelijke innovaties binnen je bedrijf of iets volledig anders? Dit overzicht van de beste boeken voor ondernemers bevat voor elk wat wils.

Het boek ‘The Lean Startup’ vertelt ‘hoe hedendaagse ondernemers continue innovatie gebruiken om radicaal succesvolle bedrijven te creëren’. Eris Weiss laat de lezer kennismaken met zijn lean startup-strategie voor startende bedrijven. Maar elke ondernemer, in eender welk stadium van ondernemerschap, kan inspiratie putten uit dit boek.

De Lean Startup-strategie is een aanpak die focust op het beperken van risico’s en onzekerheden voor (startende) ondernemers. Via wetenschappelijke benaderingen ontwikkelt de auteur methodes om bedrijfsvisies en benaderingswijzen bij te sturen en aan te passen voor elk soort bedrijf. Een belangrijk inzicht volgens Weiss is het belang van het bouwen aan een minimaal levensvatbaar product (MVP). Een MVP is een prille versie van een product die moet bepalen of het artikel rendabel zal zijn. Aangezien startups kampen met heel wat onzekerheid moeten ze vaak en veel testen, experimenteren en reflecteren aan de hand van een MVP. Dankzij deze MVP’s kan de Build-Measure-Learn feedback zo snel mogelijk worden doorlopen.

Intussen is het idee van de Lean Startup uitgegroeid tot een gewichtige en mondiale beweging en biedt het de lezer een nieuw soort innovatiefilosofie. Deze moderne stijl van management, waarbij elk element van de visie en het product wordt getest, is ongetwijfeld een troef voor elk bedrijf.

Het briljante boek ‘Built to sell’ stelt één kerngedachte centraal, namelijk de fout om een bedrijf te bouwen dat te zwaar op de ondernemer steunt. Volgens de schrijver John Warrilow is het risico hierbij dat potentiële kopers minder snel geneigd zullen zijn tot een aankoop over te gaan indien een bedrijf niet direct op zichzelf kan staan.

Om het centrale punt in zijn boek duidelijk te maken stelt de auteur een casestudy voorop, waarbij drie criteria essentieel zijn voor de houdbaarheid en de verkoop van een bedrijf: leerzaam, waardevol en herhaalbaar. Warrilow neemt de lezer bij de hand en bouwt een dergelijk bedrijf op in drie stappen: ‘bouwen, versnellen en oogsten’.

‘Built to Sell’ biedt een gebruiksvriendelijk kader voor eerder onafhankelijkere bedrijven. Een bedrijf dat zonder de ondernemer kan draaien is niet alleen waardevoller, maar verkoopt ook sneller en behoedt voor onnodige stress. De ups en downs tijdens het ontwikkelen van dit doel en de buy out-processen worden uitvoerig besproken. Na het lezen van dit boek krijgt de lezer haast het gevoel dat hij deel uitmaakt van het bedrijf. Dit is een aanrader voor elke lezer die geïnteresseerd is in dit topic.

Deze bestseller helpt typische beginnersfouten bij het opstarten van een bedrijf te voorkomen. Michael Gerber ontkracht stapsgewijs de mythes over het runnen van een eigen bedrijf, zoals het idee dat een technicus een technisch bedrijf kan leiden of dat wie een bedrijf opstart per definitie een ondernemer is. Allerhande (zowel verwachte als onverwachte) obstakels bij het runnen van een bedrijf, zoals veronderstellingen, verwachtingen en technische expertise worden in dit boek belicht.

De auteur doorloopt in detail het proces van opstartend bedrijf tot volwassen bedrijf. Daarbij wijst hij telkens op het belang van de combinatie van drie persoonlijkheden: de ondernemer, de manager en de technicus. Elke rol is van vitaal belang voor het succes van een bedrijf. Ook andere inzichten, zoals het onderscheid tussen werken aan en werken in een bedrijf, staan hier centraal. De auteur stelt voorop dat een bedrijf moet kunnen draaien zonder jouw constante betrokkenheid.

‘How To Win Friends and Influence People’ levert de lezer zowel op persoonlijk als op professioneel vlak heel wat nuttige inzichten op. Dale Carnegie belicht in dit boek hoe je relaties opbouwt en versterkt, en hoe je je hierbij best laat helpen door anderen. In de zakenwereld is een netwerk immers van vitaal belang.

Volgens de schrijver zijn twee handelswijzen van doorslaggevend belang bij het bevorderen van relaties. De eerste stelt dat je interesse moet tonen in mensen en de tweede dat je mensen eerlijk en veelvuldig lof moet toezwaaien. Dit boek bevat enkele waardevolle kerngedachten, maar het is met een korreltje zout te nemen en een portie gezond verstand komt bij het lezen goed van pas.

De slagzin in ‘drive’ luidt ‘Focus on autonomy not control’. In dit formidabele boek onthult Pink aan de hand van wetenschappelijke bronnen de beste manieren om te motiveren. Sterke tevredenheid en hoge prestaties vloeien volgens de schrijver voort uit de menselijke behoefte om diens eigen leven te sturen, nieuwe zaken te creëren en onszelf en de wereld rondom ons te verbeteren. Dit geldt op elk vlak: op school, op het werk, thuis en tot ver daarbuiten.

De schrijver onthult een wanverhouding tussen wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen in het bedrijfsleven en helpt de lezer zo een nieuwe visie op motivatie te ontwikkelen. Deze motivatie noemt hij ‘motivatie 3’. ‘Motivatie 1’ is puur het primitieve overlevingsinstinct, ‘motivatie 2’ is de cultuur van belonen en straffen (iets wat de meeste bedrijven toepassen) en ‘motivatie 3’ is de intrinsieke motivatie die mensen motiveert om datgene te doen waarvan ze houden. In deze gelaagde motivatiestructuur zijn innovatie en creativiteit essentieel.

Volgens Pink is intrinsieke motivatie gebaseerd op de factoren ‘autonomie, vakmanschap en doelstelling’. De auteur biedt verrassende en intelligente technieken aan om deze factoren en inzichten in de praktijk toe te passen. Het is weliswaar een gewichtig boek, maar ook een echte aanrader wat betreft het welzijn van de mens in zijn werkomgeving.

Als ondernemer blijft een van de hoofdzaken uiteraard nog steeds een hoge productiviteitsgraad. Weinig mensen kunnen productiviteit beter beschrijven dan David Allen in zijn boek ‘Getting Things Done’. Het boek is een ware gids in arbeidsproductiviteit. De inzichten in het boek zijn zo gewichtig dat de afkorting van de titel ‘GTD’ een alom gekende managementmethode is geworden.

Eigenlijk is de basis van de methode nochtans heel simpel. De core van de GTD methode luidt ‘wie zijn opdrachten noteert en bepaalt, vermijd chaos en houd het hoofd leeg. Daarnaast hamert Allen op vijf basisprincipes: ‘capture (registreren), clarify (toelichten), organize (organiseren), review (herzien) en do (uitvoeren)’. Vergis je niet, de basis lijkt eenvoudig maar levert tal van nieuwe inzichten. De klare taal en de duidelijk verteerbare principes maken het voor elke lezer een must read.

In ‘The 7 Habits of Highly Effective People’ wil Covey aantonen dat zeven habits aan de grondslag liggen van succes. Het brandpunt van al de gewoontes zijn ‘principes, persoonlijkheid, karakter, ethiek en balans’.

Het toepassen van elke gewoonte maakt je ongetwijfeld tot een sterkere ondernemer. Een van de gewoontes is bijvoorbeeld ‘denk win-win’. Covey hamer hiermee op het zoeken naar voordeel voor iedereen. Niemand staat te springen om te geven zonder te krijgen. Vertrek vanuit dit inzicht om een voordeel te scheppen voor zowel de ander als voor jezelf. Het idee vertrek vanuit het inzicht dat samenwerken beter werkt voor iedereen. Tientallen andere praktische voorbeelden en inzichten komen aan bod. Een impactvol boek dat niet teleurstelt.

In een tijd waar in stijgende mate mensen waarde hechten aan een work-life balans, weet Tim Ferriss velen te overtuigen van zijn inzichten. In het boek ‘The 4-Hour Workwee, Escape the 9-5, Live Anywhere, and Join the New Rich’ pleit de auteur voor een leven die niet enkel rond werken draait.

Dit kan wat contradictorisch lijken aangezien dit een lijst is voor boeken voor ondernemers. Echter pleit Ferriss niet tegen werken, hij pleit voor effectief en minder werken. Vertrekkende vanuit dit perspectief, geeft de auteur concrete tips om dit te verwezenlijken. Een van zijn methodes is om bepaalde taken te outsourcen naar lageloonlanden. Ook haalt hij de optie aan producten goedkoop in te kopen in lageloonlanden en deze stukken duurder te verkopen. Hoewel zijn inzichten niet altijd even makkelijk toepasbaar zijn in vele jobs, brengt het boek een resem aan ideeën om werk anders te zien en aan te pakken.

Durfkapitalist en Amerikaans internetondernemer Tony Hsieh is CEO van het succesvolle bedrijf Zappos. In ‘Delivering Happiness’ deelt hij wat hij leerde in zijn zakelijk maar ook privéleven. Zappos is een vernieuwende en moderne organisatievorm die in België en Nederland nog weinig bekend is. Zijn afwijkende bedrijfscultuur levert een krachtig model voor het bereiken van succes. Volgens zijn bedrijfsmodel is het vooral belangrijk om geluk en zakelijk succes te balanceren en met elkaar te verbinden.

De auteur beschrijft aan de hand van drie delen zijn leven. Het eerste deel ‘Winst’ focust op zijn ervaringen met het opstarten van winstgevende projecten. In het tweede deel ‘Winst en Passie’ onthult hij zijn betrokkenheid bij Zappos en zijn passies. In een derde deel ‘Winst, Passie en Doel’ zoomt Hsieh in op de verkoop van zijn bedrijf en de lessen die hij trok wat betreft public relations. Het is een echte aanrader voor wie geïnteresseerd is in nieuwe bedrijfsmodellen en voor wie openstaat voor innovatie.

Vanuit het idee dat het zoveel eenvoudiger is een model over te nemen dan een nieuw model te creëren, bracht Peter Thiel het boek ‘Zero to One’ uit. Thiel wil lezers aanmoedigen en hen in de mate van het mogelijke leren hoe een nieuwe zaak op te starten. Als succesvolle durfkapitalist en ondernemer van verschillende eigen bedrijven is hij de geschikte persoon om de lezer een leerrijke filosofie en strategie aan te bieden. Hij neemt je mee in het proces van oprichting en verkoop van Paypal, vertelt ons alles over investeren in Facebook en legt ons uit hoe je ondertussen miljardair kan worden.

In het boek ‘Zero to One’ ligt de focus op van niets naar iets gaan, op het ontwikkelen van iets uit het niets. Dit werk is geweldig voor startende ondernemers, ervaren entrepreneurs, investeerders en eenieder die geïnteresseerd is in ondernemen en bedrijfsstrategieën. Hoewel grote delen toegespitst zijn op innovatieve startups, zijn de inzichten uit het boek ook van toepassing op andere soorten bedrijven.

In zijn boek ‘Start with Why’ vraagt Sinek zich af waarom er slechts een aantal bedrijven de wereld echt weten te veranderen en wat het juist is dat hen anders maakt dan de rest. Het antwoord luidt volgens hem dat dit select groepje bedrijven eerst met de waarom-vraag aan de slag gaat. Ze staan stil bij de visie en de missie achter hun inspanningen. Door dit als startvraag voorop te stellen, creëert deze groep een aantal voordelen zoals een loyalere klant, een geïnspireerd team en succes op langere termijn.

Het definiëren, begrijpen en focussen op die waarom-vraag leidt spontaan tot de hoe- en wat-vraag. Sinek noemt dit de Golden Circle. De Golden Circle biedt een kader waarop organisaties kunnen bouwen. De schrijver biedt allerlei praktijkverhalen evenals de nodige visies om je te laten inspireren en leiden.

Robert Cialdini is een expert wat betreft de psychologie van invloed. In zijn boek ‘Influence’ staat overtuigingskracht en waarom mensen ‘ja’ zeggen centraal, en hoe deze inzichten toe te passen. Op basis van uitgebreid onderzoek belicht hij de factoren die invloed hebben op de beslissingen die mensen nemen met betrekking tot aankoop en verkoop. Zijn werk is een invloedrijke voorloper geweest van de Nudge Theory en de Sludge.

In het boek ‘Influence’ staan zes principes centraal. Volgens Caldini zijn de zes principes van overtuiging wederkerigheid, schaarste, autoriteit, consistentie, sympathie en consensus. Doorheen het boek leert de auteur hoe deze te gebruiken om een kundige redenaar te worden. ‘Influence’ is sowieso een uiterst leerzaam boek, maar het is een echte must read voor wie actief is in de verkoop en marketing.

James Collins en Jerry Porras nemen een achttiental duurzame en uitzonderlijke bedrijven op de korrel en kijken wat hen aan de top van de sector deed belanden. De levensloop van de bedrijven wordt in detail bekeken, van het begin tot op vandaag. Dankzij hun onderzoek slagen ze erin vele aannames naar het rijk der fabelen te verwijzen, onder meer dat een geweldig product en een charismatische leider essentiële elementen zijn voor een succesvolle onderneming.

Wat deze visionaire ondernemingen gemeenschappelijk hebben, is dat ze zich richten op de organisatie zelf en niet louter op de producten. Porras en Collins bieden een blauwdruk in het onderzoek naar de evolutie van een aantal succesvolle bedrijven in de Verenigde Staten. De talrijke voorbeelden en praktische concepten in het boek maken dit werk tot een bruikbare gids voor eender welk bedrijf.

Het boek ‘The Hard Thing About Hard Things’ is van onschatbare waarde, daar het de moeilijkste beslissingen en meest verbazingwekkende in het bedrijfsleven onthult. Ben Horowitz heeft heel wat ervaring opgedaan als medeoprichten van Andreessen Horowitz en ervaren ondernemer in Silicon Valley. De meeste boeken voor ondernemers focussen op de correcte aanpak van zaken, terwijl Horowitz meteen waarschuwt dat fouten onvermijdelijk gemaakt worden, ongeacht welke voorbereidingen je treft.

De auteur verschaft in dit boek zijn inzichten rond de ontwikkeling, het managemen, kopen, verkopen en investeren in technologiebedrijven en het toezicht daarop. ‘The Hard Thing About Hard Things’ is een kostbaar goed voor zowel ervaren ondernemers als zij die hun eigen nieuwe onderneming ambiëren. De kenmerkende humor van Horowitz en zijn rechttoe rechtaan schrijfstijl zullen de lezer ongetwijfeld bekoren.

Dave Ramsey betoogt dat voor een succesvolle onderneming zowel leiderschaps- als ondernemersvaardigheden vereist zijn, iets wat hij ‘EntreLeadership’ noemt. Deze kant-en-klare gids leert de lezer meer over de zakelijke fundamenten en vaak voorkomende valkuilen die bij start-ups en volwassen bedrijven horen. Ramsey wijst binnen de organisatie herhaaldelijk op het belang van de leider.

Het boek ‘EntreLeadership’ leert meer over hoe een bedrijfsleider te worden en welke managements- en ondernemersvaardigheden daarvoor nodig zijn. De talrijke adviezen en tips (zaken waar de meeste mensen niet aan zouden denken) komen zeker van pas om je bedrijf te laten groeien in de door jou gewenste richting.

Een onderwerp waar weinig boeken voor ondernemers over reppen is ‘het ego’. Toch waagt de auteur Ryan Holiday zich aan dit taboe en weet hij een briljant werk neer te zetten. Ego is volgens Holiday de vijand van ambitie, succes en veerkracht. Ego zou carrières, bedrijven, fortuinen en zoveel meer kunnen verwoesten. Hoewel verhalen van obsessieve en visionaire genieën vaak de klok slaan, zijn het individuen die hun ego continu blijven bevechten die het ver brengen, aldus de auteur.

Hoewel het bestrijden van je ego een echte uitdaging is, en dit zeker in een tijdperk waar zelfpromotie uiterst makkelijk wordt dankzij allerlei media, loont het volgens Holiday de moeite. Door minder te focussen op je eigen uniekheid kan je deel worden van een groter geheel en doel. ‘Ego is de Vijand’ wijst ons de weg naar een sober en stoïcijns leven en stimuleert ons om het huidige leven in vraag te stellen. Dit boek is vernieuwend, sterk en biedt opbouwende en inspirerende lessen.

Hoe we vergelijken en testen

Het team van Doorgelicht gaat online en offline op zoek naar informatie, kenmerken en specificaties over de producten in vraag.

Voor dit artikel werden 25 producten met elkaar vergeleken om te zien welke als beste uit de test kwamen. Er werden uiteindelijk 16 producten in onze selectie geplaatst.

Deze producten werden voornamelijk beoordeeld en vergeleken op aantal verkopen, populariteit, inhoud, lengte en prijs.

Naast geschiedenis keken we ook naar de beste zelfhulp boeken en de beste geschiedenisboeken.

history books
Afbeelding: Canva.com

Tot zover het artikel beste boeken voor ondernemers

Lees meer artikels in de categorie ‘boeken’

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.