Scroll Top
Beste geschiedenisboeken

De beste geschiedenisboeken

Zin in een goed boek? Mag het wat meer zijn? Wil je jouw kennis van belangrijke historische periodes bijschaven via een overzichtswerk? Is het antwoord driemaal ja, lees dan zeker verder. Hieronder presenteren wij jou een lijst met de beste geschiedenisboeken, over tijd en ruimte heen.

Verken hoe de vorming van bepaalde samenlevingen, tijdperken of beschavingen plaatsvond. Duik samen met ons de geschiedenis in; die is immers waardevol om te begrijpen wat in vroegere maar ook huidige tijden speelt. De boeken in deze lijst bieden daar een uitgelezen mogelijkheid toe en maken geschiedenis voor eender welke lezer uiterst toegankelijk.

‘Zwaarden, Paarden en Ziektekiemen’ staat met recht en reden bovenaan onze lijst. Deze wereldwijde bestseller en winnaar van de Pulitzer Prize werd geschreven door Jared Diamond. In dit boek gaat de auteur op zoek naar de doorslaggevende factoren die de moderne wereld hebben geschapen. Daarnaast zoekt hij een antwoord op de vraag waarom de geschiedenis van de mensheid op verschillende plaatsen ter wereld zo ongelijk verliep. Zoals de titel duidelijk maakt, zijn zwaarden, paarden en ziektekiemen de instrumenten waarmee landbouwsamenlevingen andere volkeren wisten te overheersen. Volgens Diamond blijken geografische en omgevingsfactoren doorheen de geschiedenis beslissende elementen te zijn geweest in de ontwikkeling van volkeren. Verrassend genoeg speelt genetica in dit boek een ondergeschikte rol. Diamond haalt de onder historici heersende op ras gebaseerde theorieën volledig onderuit. Niet de mens zelf maar de natuur zou de oorzaak van ontwikkeling vormen. Dit boek vertelt niet de geschiedenis van één volk, periode of locatie, maar bespreekt de geschiedenis van een reeks volkeren, meerdere locaties en periodes. Wie op zoek is naar een link tussen de alomvattende geschiedenis van de mensheid en de ongelijkheid in de wereld zal antwoorden vinden in dit boek.

De Israëlische historicus Yuval Noah Harari verwierf wereldfaam met het boek Sapiens. Sapiens vertelt de geschiedenis van onze soort, de mensheid, vanuit een geheel nieuw perspectief. De historicus neemt in dit boek een heel kritische houding aan ten opzichte van de mens en de systemen die de mens in de loop der eeuwen heeft opgezet. Zijn diepgaande inzichten en levendige taalgebruik maken van dit werk een vlot geschreven en vernieuwend boek, waarbij de lezer meermaals aan het denken wordt gezet. Wie niet genoeg kan krijgen van Sapiens, kan grijpen naar de vervolgboeken ‘Homo Deus: een kleine geschiedenis van de toekomst’ en ‘21 lessen voor de 21ste eeuw’.

Bij de meeste mensen doet het jaar 1492 een belletje rinkelen. Het is het jaar waarin Columbus voet zette in de Nieuwe Wereld, in Amerika. De hieraan voorafgaande geschiedenis is voor velen onbekender terrein. Toen Columbus in 1492 aankwam op het Amerikaanse continent woonden er al duizenden jaren lang inventieve en erg ontwikkelde inheemse volkeren. Net dit wordt in dit boek belicht: de geschiedenis van Amerika vóór Columbus, want de geschiedenis van Amerika begint allesbehalve met een ‘ontdekking’. Mann geeft details over de verschillende beschavingen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, elk met hun tradities en culturen. Doorheen het boek gaat Mann ook de discussie aan met andere historici, afwijkende visies en de actualiteit. Hij presenteert de precolumbiaanse geschiedenis als een vraagstuk dat nog deels opgelost moet worden. Het boek is heel toegankelijk en is een echte must read voor lezers die meer wil weten over de geschiedenis van het Amerikaanse continent. Wie geboeid is door dit boek kan verder lezen in het vervolg ‘1493’, over de periode na de komst van de eerste Europeanen. Zeker een aanrader!

Ook dit boek ontrafelt een mythe, namelijk dat het westen de centrale heldenrol speelt in de geschiedenis. Europa lag grotendeels in de periferie van de toenmalige ‘beschaafde’ wereld. ‘De zijderoutes’ brengt een wereldgeschiedenis met als middelpunt het Oosten, dat volgens Frankopan een centrale rol innam bij alle grote omwentelingen in de wereldgeschiedenis. De auteur vertrekt vanuit de zijderoutes als netwerken van ideeën, goederen, ziektes en dood en laat zich hierdoor leiden bij zijn zoektocht naar het begin van de beschaving. Verder koppelt het boek terug naar de eenentwintigste eeuw en tracht de auteur de actualiteit te linken aan de geschiedenis. Frankopan biedt een vernieuwende kijk op de wereldgeschiedenis en biedt een hele hoop feitenkennis aan terwijl hij ons blikveld verschuift naar het oosten.

‘Postwar’ is een unieke prestatie van de hand van Tony Judt, één van ‘s werelds grootste historici. Het boek vertelt de geschiedenis vanaf het einde van Wereldoorlog Twee tot 2005 en neemt ons mee op een levendige reis door Europa. Zowel culturele, sociale, politieke als economische gebeurtenissen komen aan bod. Hedendaagse geschiedenis schrijven is geen eenvoudige klus. Ondanks de onvolledige processen en onzekere uitkomsten van de recentste geschiedenis slaagt Tony Judt er toch in een genuanceerd en helder verhaal te brengen. Een aanrader voor elke lezer die snakt naar meer bewustzijn over het huidige en vroegere Europa.

Norman Davies weet in één enkel boek de volledige geschiedenis van Europa samen te vatten. Hij begint met de vraag wat Europa is en diept dit in de daaropvolgende 1200 pagina’s verder uit. Het is een hele kluif, maar elke passage is het inhoudelijk waard om in dit boek te worden opgenomen. Het is weliswaar niet de meest originele invalshoek, maar wel de meest alomvattende inhoud. Zowel Oost- als West-Europa worden uitvoerig besproken. Dit historisch werk weet de hiaten in de kennis van de lezer op te vullen en daarnaast legt Davies verbanden die voor de meeste lezers volstrekt nieuw zijn. Een traktaat voor eenieder die meer wil weten over de Europese, vooral de moderne Europese, geschiedenis.

Hoewel dit boek af en toe wat kritisch is en je er ongetwijfeld een aantal weken voor nodig zal hebben, mag dit overzichtswerk niet ontbreken in deze lijst. Wees gewaarschuwd: ook de Amerikaanse droom wordt aan flarden gescheurd. In dit 1,2 kilogram wegend werk schetst Zinn het ontstaan en de groei van de Verenigde Staten, vanaf 1492 tot de huidige oorlog tegen terrorisme. Het boek biedt een kijk vanuit een grassroots perspectief. Centraal staat hoe de gewone man, de verliezers, de underdogs, de onderdrukten politiek bedrijven. Met een kritisch en minachtend oog schetst Zinn een beeld van de kleine groep elite die doorheen de geschiedenis de meerderheid van de bevolking wist uit te buiten en te manipuleren met behulp van weldoordachte systemen. Hij legt de nadruk op de economische structuur die armoede in stand houdt. De rode draad doorheen het boek is dat de underdog weliswaar alles ondergaat, maar zich blijft verzetten, in elke mogelijke context en periode.

David McCullough onthult in ‘1776’ alles wat je moet weten over de geboorte van de Verenigde Staten. In ‘1776’ brengt David McCullough de Onafhankelijkheidsoorlog en de vorming van de Verenigde Staten als geen ander tot leven. Dit verwezenlijkt hij door slechts één jaar van de Amerikaanse Revolutie in detail te beschrijven. Zowel de Britse als Amerikaanse zijde worden in detail belicht. Dit boek is een krachtig historisch werk en tevens een adembenemende, spannende en geen moment vervelende vertelling. Het is ongetwijfeld één van de betere boeken in de Amerikaanse literatuur. Hij schreef dit boek na zijn beroemde biografie ‘John Adams’, een andere mijlpaal in Amerikaanse geschiedenisliteratuur.

Dit is het laatste boek in deze lijst rond Amerikaanse geschiedenis, maar dit werk mag echt niet ontbreken. Dit boek bestrijkt de tijdspanne van 1848 tot 1865 en schept een duidelijk beeld van deze moeilijke en verwarrende periode: de Tweede Amerikaanse Revolutie, beter bekend als de Amerikaanse Burgeroorlog. Zowel de Noordelijke als de Zuidelijke kijk op het conflict komen helder aan bod. Het boek slaat er op een wonderbaarlijke manier in om sociale, politieke en militaire gebeurtenissen sinds de Mexicaanse Oorlog te verweven met deze geschiedenis. Battle Cry of Freedom is een standaardwerk rond de Burgeroorlog, en gewoonweg een meesterwerk.

Winston Churchill zei ooit dat de Eerste Wereldoorlog een onmogelijk te overtreffen drama was. Dit bewijst Tuchman in haar boek dat zich concentreert op de eerste maand van de Eerste Wereldoorlog. Guns of August beschrijft tot in de puntjes dertig dagen van de zomer van 1914. Gaande van het besluit oorlog te voeren tot aan het begin van het Frans-Britse offensief dat de Duitse opmars in Frankrijk wist te stoppen. Het gaat hier om een belangrijke periode die de verdere loop van het conflict bepaalde. In deze militaire geschiedenis komen strategieën, wereldgebeurtenissen en internationale sentimenten voor en tijdens de oorlog aan bod. Dit alles wordt duizelingwekkend uitgebreid en spectaculair in beeld gebracht. Tuchman biedt ons één van de beroemdste boeken over de Eerste Wereldoorlog aan. Het boek vormde ook de basis voor een documentairefilm uit 1964, eveneens getiteld The Guns of August.

De Latijnse uitdrukking Senatus Populusque Romanus (SPQR) betekent ‘de senaat en het volk van Rome’. In dit boek, dat maar liefst 1000 jaar geschiedenis omvat, vertelt Beard hoe een dorp uit de IJzertijd transformeerde tot leider in het Middellandse Zeegebied. Haar focus ligt voornamelijk op de periode vanaf 63 v.C. tot 212 n.C. In tegenstelling tot talloze andere boeken schrijft Beard over hoe Rome groeide en niet over waarom het instortte.

Een minpuntje: het boek is vaak een geschiedenis van dominante mannen. Dit is vaak noodgedwongen, aangezien de vrouwen in het Romeinse Rijk ondergeschikt waren aan hun echtgenoten en zij op die manier ook weinig geschriften nalieten. Beard weet met de nodige nuances, zeker op vlak van democratie en klassensysteem, een helder en baanbrekend werk te

De kruistochten zijn nog steeds een geladen en tamelijk ongekend onderwerp. In dit boek behandelt Thomas Asbridge twee eeuwen van kruistochten (van de 11de tot de 13de eeuw) naar de Heilige Stad. Asbridge beschrijft de geschiedenis van de 200 jaar lange oorlog, een gevecht tussen de Islam en het Westen om de overheersing over het Heilige land. De auteur schrijft zowel uit het Christelijk als Islamitisch perspectief. Dit boek geeft je een inkijk in de grootsheid, barbaarsheid en avonturen van de kruistochten. Dit werk mis je beter niet.

Genghis Khan wordt vaak neergezet als de barbaarse, bloeddorstige leider van een onbeschaafd volk. In dit boek wordt een nieuw beeld geschetst van de beruchte Mongoolse leider. Hij wordt neergezet als een visionair leider. De positieve culturele effecten die aan zijn heerschappij te danken zijn komen gedetailleerd aan bod. Weatherford stelt dat het Mongoolse Rijk de aanleiding vormde tot het Europese tijdperk van ontdekkingen. Het is een verhaal over de opkomst en invloed van Genghis Khan en zijn opvolgers, en in het bijzonder over hun invloed op de Europese beschaving. In dit verbazingwekkende verhaal van Genghis Khan en zijn nakomelingen krijgt de lezer een vernieuwende en heldere kijk op het Mongoolse tijdperk, hun verovering en de transformatie van de wereld.

We bekijken de geschiedenis van Afrika vaak uitsluitend door de ogen van ‘westerse’ historici. Dit leidt tot een eenzijdige en vervormde blik op het verleden van Afrika. Dankzij auteurs als de Senegalese historicus Cheikh Anta Diop krijgen we een andere geschiedenis voorgeschoteld. Dit boek toont de sleutelrol van Afrika in de moderne, westerse beschaving en de wereld in het algemeen. De zwarte geschiedenis begint hier niet met Trans-Atlantische slavenhandel maar met onder meer gewichtige Afrikaanse koninkrijken als Mali, Songhi en Zimbabwe. Professor Diop ontmantelt Eurocentrische perspectieven op een vlotte manier te ontkrachten. Deze keer geen geschiedenisboek an sich, maar toch een onmisbaar startpunt voor wie de Afrikaanse geschiedenis en samenleving beter wil begrijpen.

Dit boek van Susan Wise Bauer is een ongelooflijk omvattend overzichtswerk van de klassieke oudheid dat geen moment verveelt. Het is het eerste boek van haar serie die tijdperk per tijdperk wil ontrafelen. Dit boek behelst zo goed als alle volkeren, historische gebeurtenissen en locaties – van Europa tot het Midden-Oosten en de kust van China – in zijn tijdspanne. Daarbovenop worden ze ook nog eens allen gelinkt aan elkaar. Het is een geschiedenis met heel wat nuances, maar vooral een menselijke historie, vol persoonlijke verhalen. Eens je begint te lezen is de kans groot dat deze 900 pagina’s je geen moment vervelen.

Hoe we vergelijken en testen

Het team van Doorgelicht gaat online en offline op zoek naar informatie, kenmerken en specificaties over de producten in vraag.

Voor dit artikel werden 32 producten met elkaar vergeleken om te zien welke als beste uit de test kwamen. Er werden uiteindelijk 15 producten in onze selectie geplaatst.

Deze producten werden voornamelijk beoordeeld en vergeleken op populariteit, verkopen, lengte en prijs.

Naast geschiedenis keken we ook naar de beste boeken voor ondernemers, of de beste zelfhulp boeken.

goede geschiedenisboeken
Afbeelding: Canva.com

Tot zover het artikel beste geschiedenisboeken

Lees meer artikels in de categorie ‘boeken’

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.