Scroll Top
goede zelfhulpboeken

De beste zelfhulpboeken van 2023

Deze lijst met de beste zelfhulpboeken kan wonderen verrichten voor jou en je omgeving. De volgende boeken zullen je helpen om op het juiste pad te blijven in je persoonlijke ontwikkeling. Beschouw deze boeken niet als een vorm van snelle hulp maar eerder als zaadjes die geplant worden.

Fundamentele inzichten in deze boeken helpen je verder op weg. Zowel beginnende als meer ervaren lezers van zelfhulpboeken kunnen hun toevlucht vinden in de volgende boeken. Scrol gerust even door deze lijst en je zal al snel opmerken dat in elk zelfhulpboek telkens andere thema’s centraal staan waarmee u aan de slag kan gaan.

Heb je af en toe het gevoel dat je jouw vooropgestelde doelen niet kan verwezenlijken? Kom je niet dichter bij de persoon die je wilt worden? Het is niet altijd makkelijk om slechte gewoontes achter je te laten, noch om van wenselijke gewoontes een automatisme te maken. ‘Atomic Habits’ van James Clear biedt de praktische gids die je nodig hebt om het juiste pad te vinden.

In dit sublieme boek bewijst de auteur dat succes het product is van dagelijkse gewoontes, en niet van eenmalige transformaties. Het zwaartepunt om gewoontes te veranderen zit reeds vervat in ons systeem, en niet an sich in de gewoontes. Ook focust James Clear op kleine, eenvoudige veranderingen die grote resultaten kunnen opleveren. Het doel is om elke dag 1% beter te worden.

Atomic Habits is het toonbeeld van het perfecte zelfhulpboek: duidelijk, praktisch en beknopt. De schrijver distilleert complexe onderwerpen tot makkelijk toepasbare en verteerbare topics.  De inspirerende verhalen van vooraanstaande en beroemde mensen maken van het boek een aangename leeservaring. Dit boek verdient een plaats in eenieders boekenkast.

Daniel Kahneman sloopt in het alom geprezen boek ‘Thinking, Fast and Slow’ het idee van menselijk rationalisme. De stelling dat de mens vaak irrationele en onintelligente beslissingen neemt is vaak confronterend, tot zelfs beangstigend. Kahneman linkt de feilbare, menselijke psyche, die in onzekere omstandigheden gekenmerkt wordt door een gebrekkig oordeelsvermogen, aan de economie.

Als grondlegger van de gedragseconomie en de geluksstudies, brengt deze schrijver hier opnieuw vernieuwende inzichten. Kahneman, de eerste psycholoog die de Nobelprijs voor Economie won, neemt je in dit boek mee op een tocht door de menselijke psyche en legt tevens uit welke twee systemen onze manier van denken bepalen.

Het eerste systeem is het intuïtieve: het is impulsief, manipuleerbaar en emotioneel. Het tweede systeem is quasi het tegenovergestelde, namelijk het ‘rationele denken’. Het werkt trager, gaat weloverwogen te werk en is logischer. De auteur betoogt dat we liever op onze intuïtie vertrouwen. Aan de hand van deze systemen biedt Kahneman praktische en heldere inzichten in het maken van keuzes. ‘Thinking, Fast and Slow’ is ongetwijfeld een klassieker binnen de zelfhulpboeken en daarbuiten.

Stephen Covey brengt in ‘The Seven Habits of Highly Effective People’ een boek over zelfontwikkeling, maar in een holistische context. Net als in ‘Atomic Habits’ wijst de auteur in ‘The Seven Habits of Highly Effective People’ op het belang van gewoontes en een dagelijkse routine. De kernboodschap is dat een zevental gewoontes aan de grondslag liggen van het succes van de efficiëntste mensen.

De schrijver focust op principes, persoonlijkheid, karakter, ethiek en balans. Covey concentreert zich in dit vier delen tellende werk op principes, vernieuwing en overwinningen op jezelf alsook je omgeving. De auteur brengt een helder boek vol praktische voorbeelden en geeft de aandachtige lezer de kans om zelf tot inzichten te komen. Ondanks het ietwat verouderd taalgebruik heeft het boek zeker een impact op de lezer en verdient het 5 sterren.

Je hebt ongetwijfeld al gehoord van het boek ‘The Subtle Art of Not Giving a F*ck’ van Mark Manson. Het boek was met recht en rede een ongelooflijke hype (en is dat nog altijd). In dit boek snijdt de auteur twee onderwerpen aan die hij als problematisch beschouwt: toxic positivity en de hoeveelheid onzin waarmee de mens in aanraking komt.

In eerste instantie is dit een reactie op wat Manson beschrijft als ‘een cultuur van hersenloze positiviteit’. Hij argumenteert dat niet alles positief kan zijn en dat die toxic positivity ook ongeluk kan brengen. Volgens Manson geven moeilijkheden en uitdagingen het leven immers betekenis. Ten tweede claimt de auteur dat een mens maar om een beperkt aantal zaken kan geven, en dat elk individu dan ook goed moeten uitzoeken wat deze zaken zijn. De bekende blogger Manson zegt in zijn gids waar het op staat en schotelt de lezer een portie rauwe, eerlijke waarheden voor.

In ‘Man’s Search for Meaning’ beschrijft Viktor Frankl zijn ervaringen als gevangene in naziconcentratiekampen. Als Oostenrijks neuroloog en psychiater trachtte hij telkens te doorgronden hoe elke gevangene omging met zijn/haar verblijf in Auschwitz en peilde hij naar de psychologische reacties voor, tijdens en na het verblijf. De essentie luidt dat ons alles kan worden afgenomen, behalve het vermogen om te beslissen over onze houding bij bepaalde omstandigheden. Alleen de mensen die de innerlijke greep op hun morele en spirituele zelf loslieten, werden slachtoffer van de degenererende invloeden van de kampen.

Volgens Frankl wordt elke mens tijdens zijn leven geleid door een zoektocht naar zingeving en een doel, ongeacht in welke vorm. Frankl is grondlegger van de logotherapie: een vorm van existentiële analyse die ook in het boek uitgebreid aan bod komt. Dit krachtige werk weet elke lezer te ontroeren en inspireren. Het geeft een inkijk in hoe het lijden overstegen kan worden en hoe men, in gelijk welke context, betekenis kan vinden.

Dale Carnegie verschaft in ‘How To Win Friends and Influence People’ alle middelen die nodig zijn om sterke vriendschappen op te bouwen, je netwerk te versterken en mensen warm te maken om je gedurende je carrière te helpen. Het boek dateert reeds van 1936 maar de principes hebben de tand des tijds doorstaan.

Het boek draait rond twee fundamentele gedragingen die helpen bij het maken van vrienden en het beïnvloeden van mensen. Zo wordt bijvoorbeeld aangeraden om interesse te tonen  in mensen en mensen eerlijk en veelvoudig lof toe te zwaaien. Wees echter alert wanneer je de theorieën van het boek toepast in de praktijk. De bedoeling is niet om een inschikkelijke people pleaser te worden. Blijf jezelf als je vrienden wilt maken, ook al kan dit gepaard gaan met een eventuele afwijzing. Wil je mensen beïnvloeden, dan is ook eerlijkheid geboden. Deze klassieker kunnen we sterk aanbevelen.

In ‘Deep Work’ biedt professor Cal Newport de lezer ‘Regels voor gefocust succes in een verstrooide wereld’ aan. De term ‘deep work’ verwijst naar professionele activiteiten die worden uitgevoerd in een staat van concentratie, zonder enige vorm van afleiding, en die de cognitieve vermogens tot het uiterste drijven. Deze inspanningen creëren volgens de schrijver nieuwe waarden en verbeteren je vaardigheid.

Het beheersen van deze vaardigheid, in een wereld waar afleidingen voor het grijpen liggen en competitiviteit stijgt, voelt als het hebben van een superkracht. Dit boek neemt de lezer mee op een onschatbare reis langs bruikbare adviezen, persoonlijke verhalen en een strikt trainingsschema.

De bestseller ‘Getting Things Done’ van David Allen is een kant-en-klare gids om het hoofd leeg te maken en zo chaos te vermijden. De titel Getting Things Done is ook de naam van Allens op actie gestoelde managementmethode. Het is in principe best een eenvoudige theorie: als een persoon zijn taken vastlegt, dan hoeft die zich er niet meer over te bekommeren. Ondanks de eenvoud levert het boek toch vele nieuwe inzichten aan de hand van praktische voorbeelden.

Wat de timemanagementmethode van Allen zo origineel maakt, is dat de focus minder ligt op prioriteiten, maar eerder op takenlijsten die inherent horen bij een bepaalde context. De focus ligt dus op voldoende ‘front-end’-planning’, een methodiek die bestaat uit vijf basisprincipes: capture (registreren), clarify (toelichten), organize (organiseren), review (herzien) en do (uitvoeren). Het filteren van informatie schept een accurate radar en geeft je een overzicht over wat er op bepaalde momenten echt toe doet. Het is zonder twijfel een interessant boek voor de lezer die zijn productiviteit wil herzien of verbeteren.

In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, gaat ‘Think and Grow Rich’ van Napoleon Hill over zo veel meer dan rijkdom in de strikte zin van het woord. Het draait om hoe te krijgen wat je wilt en hoe de mindset van een winnaar aan te nemen. De ingrediënten hiervoor zijn: verlangen, geloven, handelen en volhouden.

Aan de hand van talrijke interviews met ‘succesvolle’ personen bepaalt de auteur wat succes inhoudt. Hill bespreekt zo’n 13 principes voor het bereiken van succes. Een minpunt is het gebrek aan bewijsvoering. Tevens zijn niet alle standpunten even realistisch. Desondanks weet Hill een sterke boodschap te formuleren en slaat zijn overkoepelende filosofie de spijker op de kop.

Het motto van Timothy Ferris is als volgt: Volg de 4-uren werkweek. Ontsnap aan 9-5, leef waar je wilt en sluit je aan bij de nieuwe rijken’. ‘The 4-Hour Workweek’ is een blauwdruk om je leven zo op te bouwen dat het niet enkel rond werken draait. De auteur zet de lezer aan het denken en spoort die aan om ‘out of the box’ te denken.

Volgens Ferriss is een 38-uren week niet noodzakelijk, en is het evenmin gunstig. Een resem tips en tricks maken de lezer wijzer in hoe zijn tijd optimaal te benutten zodat er nog tijd over is om te genieten. Helaas wordt doorheen het boek al te vaak vermeld dat werken louter om een salaris draait en bovenal vervelend is. Hoewel de voorgestelde levensstijl niet voor elk persoon wenselijk is, zal het de lezer toch ongetwijfeld nieuwe inzichten verschaffen.

‘Meditations’ van Marcus Aurelius onthult een sleuteltekst van het Romeinse stoïcisme. De Stoa, of het stoïcisme, is een filosofie die rond 300 v.C. zijn oorsprong vond in Griekenland en vervolgens ook in het Romeinse Rijk een gevierde filosofie werd. De grondgedachte binnen de Stoa is dat het leven een dichotomie bevat tussen het individu en het residu. Het individu kan onder controle gehouden worden, maar de rest valt buiten de wil en het kunnen van het individu. Daardoor zou men zich moeten focussen op het eerste in plaats van zich te laten beïnvloeden door het tweede.

Marcus Aurelius, bekend als de keizer van het Romeinse Rijk tussen 161 en 180, staat bekend als de laatste vertegenwoordiger van het antieke stoïcisme. In dit boek doet hij zijn idealen en twijfels uit de doeken. De lezer krijgt een breed scala aan fascinerende spirituele reflecties voorgeschoteld. Ook zo’n 2000 jaar later is dit boek nog heerlijk accuraat.

In het boek ‘The Obstacle Is the Way’ bouwt Ryan Holiday verder op het stoïcisme. De titel is ontleend aan een citaat uit ‘Meditations’ van Marcus Aurelius. De schrijver claimt dat reacties op obstakels mensen definiëren en dat het een kunst is om tegenspoed om te zetten in triomf. Dankzij waarneming, actie en wilskracht kunnen we ondanks obstakels toch iets bereiken.

Verwacht je niet aan een droog filosofieboek, maar aan een mix van historische woorden, geschiedkundige anekdotes en verhalen over succesvolle figuren uit alle domeinen. Demosthenes, Rockefeller, Roosevelt, Obama, Jobs en talloze andere individuen passeren de revue.

Nassim Nicholas Talebs ‘Fooled by Randomness’ is één van de boeken van de Incerto serie. Ook Taleb is ervan overtuigd dat de mens zich niet bewust is van willekeurigheid en duidt tevens op de feilbaarheid van de menselijke kennis. De schrijver neemt ons mee op een zoektocht naar onzekerheid, geluk, risico’s en menselijke fouten in een moeilijk verklaarbare wereld.

Net zoals de filosoof Popper gelooft Taleb niet in een ultieme waarheid en ziet hij rationaliteit min of meer als een vooroordeel. Laat je niet afschrikken door de ietwat arrogante en belezen schrijfstijl, want dit maakt zijn standpunten, bewijsvoering en logica in geen geval minder sterk.

Tony Robbins mag beslist niet ontbreken in deze lijst. Zijn boek ‘Awaken the Giant Within’ spitst zich toe op kansen, succes en het engagement om met nieuwe inzichten aan de slag te gaan.

Hij voegt technieken uit de cognitieve gedragstherapie, het neurolinguïstisch programmeren en de psychotherapie samen tot een welgevormd geheel die helpen om in allerlei situaties ideeën en oplossingen te vinden. Robbins slaagt erin deze wetenschappelijke methodieken te gieten in een vlot leesbare en praktische gids.

Sorry mannen, maar het volgende boek heeft als doelgroep enkel vrouwen voor ogen. Mannen kunnen er uiteraard ook inzichten uit halen. In ‘How to stop feeling like shit’ bespreekt Andrea Owen hoe vrouwen zich kunnen bevrijden van de vaak voorkomende routine om zichzelf naar beneden te halen.

In 14 hoofdstukken bespreekt de auteur 15 gewoontes en kaart ze elke mogelijke slechte gewoonte van zelfdestructief gedrag aan. Ze maakt korte metten met de innerlijke criticus, de people pleaser, de zelfsabotage en zoveel meer. Heb je het gevoel dat een aantal toxische gedachtenpatronen jou saboteren, dan is dit boek ongetwijfeld voor jou.

Leer stap voor stap meesterlijk onderhandelen dankzij het boek ‘Never split the difference’. Professor Chris Voss weet dankzij zijn ervaring als onderhandelaar bij de FBI  als geen ander hoe onderhandelingen verlopen.

Aan de hand van technieken en kennis in emotionele intelligentie leert de schrijver je elementaire zaken aan zodat je met elk persoon kan negotiëren. Deze eersteklas onderhandelaar reikt je allerlei aangrijpende verhalen, krachtige inzichten en noodzakelijke soft skills aan.

Ray Dalio deelt in ‘Principles: Life and Work’ zijn opmerkelijke inzichten die op zijn zachtst gezegd hebben geresulteerd in een opmerkelijke carrière Als één van de succesvolste investeerders en ondernemers deelt hij welke principes tot zijn succes hebben geleid. Zoals de titel belooft ligt de focus in dit werk erg op grondbeginselen.

Ray Dalio concludeert dat het stellen van persoonlijke en professionele doelen hierbij een kernrol speelt. Daarnaast hamert de auteur ook telkens weer op het verleggen van grenzen. Via honderden praktische lessen rond zijn zogenaamde ‘radicale waarheid’ en ‘radicale transparantie’ brengt hij de lezer bij hoe die besluitvorming, zinvol werk en nuttige relaties kan opbouwen.

Naast geschiedenis keken we ook naar de beste boeken voor ondernemers, of de beste geschiedenisboeken.

Beste zelfhulpboeken
Afbeelding: Canva.com

Lees meer artikels in de categorie ‘boeken’

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.